Coneix el Toolkit

Aquest toolkit de gènere està plantejat com un repositori de recursos, viu i actualitzable, que ha de facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere en els continguts que generareu en la vostra trajectòria com a alumnes dels estudis de Comunicació de la UOC.

Segurament us preguntareu per què cal un toolkit de gènere aplicat a la comunicació en ple segle xxi. Ja el 1995, la Plataforma per a l’Acció de Beijing, sorgida de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona de les Nacions Unides, va detectar la «necessitat d’augmentar la participació i l’accés de les dones en els espais d’expressió i en les instàncies de decisió en i a través dels mitjans de comunicació i de les noves tecnologies de comunicació» per avançar cap a la igualtat real d’oportunitats. Vint-i-cinc anys més tard, es constata que la millora de la representació de les dones als mitjans de comunicació continua sent un dels objectius més descuidats a tot el món, també a la Unió Europea. El mes de març del 2020, l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere va publicar el cinquè informe de seguiment de la implementació de les accions derivades de la Plataforma de Beijing (Beijing +25) i, en l’anomenada Àrea J, que engloba l’acció Dones i Mitjans, les conclusions van ser demolidores: els estereotips de gènere persisteixen de manera flagrant en tots els mitjans de comunicació de masses i també a la indústria del cinema i els videojocs.

A més, l’informe també evidencia que hi ha noves formes d’assetjament que se sumen a les que sempre hi ha hagut en els «dominis dels mitjans tradicionals»: la violència masclista digital, que passa per pràctiques com el ciberassetjament, el hacking, la suplantació o l’assetjament sexual a través de la difusió d’imatges personals de contingut sexual, una violència que suposa una amenaça real per al ple desenvolupament de les dones i la seva llibertat.

Les societats plenament igualitàries són encara avui dia un miratge a tot el món: caldran anys per aconseguir-les, i per això és essencial que les persones que us esteu formant ara incorporeu la perspectiva de gènere i l’apliqueu en la vostra pràctica acadèmica i professional.

Com fer servir aquest Toolkit?

El Toolkit de gènere aplega gairebé un centenar de recursos que apareixen ordenats alfabèticament i que han estat classificats en tretze categories i quatre disciplines per facilitar la cerca tant per temàtica com per àrees d’interès. Estan pensats per facilitar l’aprenentatge del que anomenem perspectiva de gènere des d’un punt de vista teòric, però també a través de diverses eines pràctiques.

Les disciplines que s’han utilitzat per classificar els recursos han de permetre als i les estudiants dels diversos graus i màsters dels estudis de Comunicació accedir a aquells recursos que estan dissenyats i pensats especialment per al seu camp de treball i coneixement: són el Periodisme, la Comunicació Audiovisual, la Publicitat i la Comunicació Digital.

D’altra banda, la classificació per categories permet cercar els recursos per temes o tipologia: així, trobem Declaracions, és a dir, textos elaborats per entitats i organitzacions que recullen bones pràctiques, intencions o compromisos sobre la professió en matèria de gènere; Iniciatives i campanyes, una categoria dedicada a recollir una varietat d’accions que s’han dut a terme per visibilitzar i denunciar la desigualtat de gènere i per impulsar mesures feministes en el camp de la comunicació; i Organitzacions i col·lectius, una categoria que aplega fundacions, centres, associacions i altres projectes que treballen des del sector mediàtic per millorar la situació de les dones a banda i banda de la professió. En aquest sentit, també hi ha una secció dedicada als Observatoris de les dones als mitjans i una categoria que, sota el títol Feminisme i mitjans, recull les diverses iniciatives que s’han posat en marxa a diversos mitjans locals i internacionals en l’àmbit de la igualtat de gènere. A la categoria Institucions públiques, s’hi classifiquen les organitzacions que, tant en l’àmbit global com en l’europeu i el local, es dediquen a la millora dels drets de les dones i a la igualtat de gènere. Pel que fa a l’àmbit de la recerca, a les categories Estudis i informes i Recerca i acadèmia, hi trobareu un seguit de recursos útils per nodrir els vostres treballs acadèmics, i a les categories Llenguatge inclusiu i Glossaris, s’hi agrupen recursos necessaris per avançar en el llenguatge amb perspectiva de gènere, sobretot en el camp del periodisme, però també en l’acadèmic.

Finalment, el Toolkit inclou diverses categories que agrupen recursos pràctics dissenyats per incorporar a la praxi professional rutines i maneres de fer per avançar en la millor representació de les dones en els mitjans de comunicació: són les categories Manuals i caixes d’eines i Recomanacions, decàlegs i llibres d’estil; i en un temps com l’actual, en què les violències masclistes s’han traslladat al món digital en forma d’abusos, assetjament i amenaces, també s’ha volgut dedicar un espai a categoritzar un ampli ventall d’iniciatives i projectes que, amb el títol Violència digital contra les dones, pretenen això: combatre la violència que s’exerceix contra les dones pel simple fet de ser-ho, en el món digital.