Pla d’igualtat de la UOC

Aquest toolkit s’ha elaborat en el marc del pla d’igualtat de gènere de la UOC 2020-2025, que podeu descarregar aquí.

El pla, el quart que publica la universitat, recull un centenar d’accions concretes que s’estructuren en diversos objectius estratègics que, al seu torn, formen part de cinc eixos prioritaris per a la universitat: la docència, la recerca, la comunicació, l’organització i el seguiment i avaluació de les mesures concretades al pla d’igualtat.