Què és la perspectiva de gènere?

Aplicar la perspectiva de gènere en els continguts que creem i elaborem, siguin informatius, d’entreteniment o de ficció, no és una tasca fàcil, sobretot perquè en els nostres processos de socialització hem interioritzat una sèrie de prejudicis i d’estereotips que són difícilment detectables llevat que activem la mirada crítica de forma conscient. No només ens acompanyen, sinó que formen part del paisatge mediàtic en què ens movem diàriament: s’hi filtren i passen desapercebuts. Descodificar-los, identificar-los i evitar-los forma part d’aquesta mirada amb perspectiva de gènere que hem d’aconseguir incorporar com a futurs i futures creadores de continguts. En realitat, aplicar la perspectiva de gènere és una tasca complexa que va més enllà d’instal·lar l’equilibri en la presència de les dones i els homes, és també fer-ne una representació no estereotipada, donar importància a les visions de les dones i a les seves aportacions, visibilitzar no només la discriminació històrica que han patit les dones, sinó també les opressions que conflueixen amb la variable de gènere, com ara l’estatus social, l’ètnia, l’orientació sexual o la identitat de gènere. I, molt especialment, convertir-nos en agents conscients del paper central que tenen els mitjans i, per extensió, les persones que hi treballem, per combatre les violències masclistes estructurals que perviuen en les nostres societats de moltes formes, soterrades i visibles, físiques i simbòliques, i que constitueixen una autèntica xacra social que atempta contra les vides de les dones i la seva llibertat.