A Gender Balance Guide

Disciplines

Enllaç

http://www.womeninnews.org/ckfinder/userfiles/files/Gender%20Balance%20Guidebook_FINAL_RGB%20(1).pdf

Què és?

És una guia pensada per ajudar empreses periodístiques i periodistes a dotar-se de les eines i el coneixement necessari per incorporar una representació equilibrada i acurada del gènere –entès com un espectre que va més enllà del binomi dones-homes– en els continguts que produeixen.

Utilitat

Entendre la importància d’una representació equilibrada d’homes i dones en els mitjans i inclusiva amb la comunitat LGTBI+, identificar les pràctiques i rutines més comunes als mitjans que perpetuen els estereotips de gènere i entendre com evitar-les, conèixer iniciatives que s’han implementat en mitjans de comunicació per aplicar la perspectiva de gènere i, molt important, dotar-se d’eines d’anàlisi per poder fer un seguiment rigorós del procés d’aplicació de pràctiques que tendeixin a garantir l’equilibri de gènere tant en la composició de les plantilles com en la creació de continguts.