A Scholarly Agenda for a Global Alliance on Media and Gender

Enllaç

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/media_and_gender_scholarly_agenda_for_gamag.pdf

Què és?

És un informe complet elaborat per diversos autors que recull les principals contribucions acadèmiques en el camp de la recerca sobre el dret fonamental a la informació des de la perspectiva de les dones a tot el món.

Utilitat

Conèixer les tendències més destacades en l’àmbit de la recerca sobre gènere i comunicació centrades en quatre grans àrees temàtiques: la violència de gènere en els mitjans i la informació, l’accés de les dones als mitjans, les polítiques i estratègies en mitjans sobre el gènere i la relació del gènere amb l’educació i l’alfabetització mediàtica.