Enllaç

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/thebigconversation-mediahandbook-compressed.pdf?la=en&vs=5819

Què és?

És un manual imprescindible per comprendre la dimensió de les violències masclistes en les nostres societats: una de cada tres dones al món ha patit violència física o sexual al llarg de la seva vida, un percentatge que, segons dades de l’OMS, se situa en el 7/10 en alguns països. El manual analitza el paper central dels mitjans per combatre aquest tipus de violència en la mesura en què és una violència basada en actituds, creences i conductes que estan intensament instal·lades en la nostra societat i que es reprodueixen a través dels continguts mediàtics.

Utilitat

Conèixer estratègies per adreçar la igualtat de gènere: des d’eines per mapejar i avaluar la representació del gènere, passant per estratègies per establir la paritat total a les empreses, l’establiment de protocols, codis de conducta, formacions a l’establiment de normes socials per al canvi. A més, el manual explora les possibilitats de canvi a través del contingut que es publica en mitjans informatius, però també a través de la publicitat, l’entreteniment i les xarxes socials.