Agència de la Unió Europea de Drets Fonamentals

Enllaç

https://fra.europa.eu/en/themes/sex-sexual-orientation-and-gender

Què és?

L’Agència europea que vetlla pel compliment efectiu de la Carta Europea de Drets Fonamentals. Té una secció específica de treball per als drets relacionats amb el gènere i l’orientació sexual.

Utilitat

Trobar informació fiable i acurada sobre la situació dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI+ als diversos països de la UE.