Ajuntament de Barcelona: Guia de llenguatge no sexista

Enllaç

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/prevenir-i-actuar/guia-de-llenguatge-no-sexista

Què és?

Una guia breu amb exemples sobre com eliminar el llenguatge sexista.

Utilitat

Trobar exemples d’un ús sexista del llenguatge que sovint passen desapercebuts i per naturalitzar la perspectiva de gènere quan parlem i escrivim.