Associació de Dones Periodistes de Catalunya

Disciplines

Enllaç

www.adpc.cat

Què és?

És l’associació que, des del 1992, agrupa dones que treballen als mitjans de comunicació de Catalunya. L’ADPC és membre de la Xarxa Europea de Dones Periodistes. Edita diverses publicacions periòdiques i manté un portal de notícies actualitzat.

Utilitat

Accedir a informació relacionada amb la comunicació no sexista a través de les seves publicacions, com ara el Dones Dossier, i per trobar recomanacions sobre com millorar la representació mediàtica de les dones, com incorporar les seves visions i com tractar els temes que els afecten de forma especial i particular.