Enllaç

https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-platform-action-eu-member-states

Què és?

És l’informe de seguiment que elabora cada cinc anys l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere en què analitza la implementació de les polítiques derivades de la Plataforma per a l’Acció de Beijing, totes encaminades a assolir la equitat de gènere en els diversos àmbits de la societat. Les conclusions de l’àrea J, Dones i Mitjans, ofereixen una anàlisi de l’estat actual de la igualtat de gènere als mitjans.

Utilitat

Conèixer com s’estan desplegant en els diferents estats membres de la UE les recomanacions per assolir l’equitat de gènere als mitjans: l’informe confirma que persisteix l’ús nociu dels estereotips sexistes i detecta noves amenaces a la llibertat de les dones, posant èmfasi en l’alt risc de ciberviolència detectat en els nous mitjans i plataformes.