Byte Back Campaign. Fighting Online Harassment

La FIP ha engegat diverses campanyes per combatre l’assetjament que pateixen les dones periodistes a través de les xarxes socials i altres plataformes en línia. És un assetjament que pateixen les dones pel fet de ser dones i que té connotacions de gènere –els atacs, sovint són sexualitzats. Les conseqüències són moltes i molt perilloses, no només per a les pròpies dones, sinó per al dret a la informació i a la llibertat d’expressió de totes les dones: l’assetjament a dones periodistes provoca por i, en conseqüència, autocensura o, fins i tot, l’abandonament de la professió. A més, segons una enquesta duta a terme per la FIP l’any 2018, la meitat de les dones que pateixen aquest tipus de violència no ho denuncien. L’objectiu de la campanya engegada per la FIP és, sobretot, conscienciar la resta de col·legues, però també les sales de redacció i les empreses periodístiques de la importància de donar suport a les periodistes que es troben en aquesta situació i abordar aquesta violència sense més preàmbuls.

Guía para sindicatos y medios de comunicación para combatir el acoso online a mujeres periodistas

Enllaç: https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/guidelines_ES_final.pdf

Aquesta breu guia recull les actuacions que s’haurien de dur a terme en els mitjans de comunicació per prevenir i abordar la violència en línia que poden patir les dones periodistes que treballen en els seus equips. La FIP recorda que l’assetjament o trolling en línia és un tema de salut i de seguretat laboral i que ha de ser tractat com a tal pels mitjans.

Online Trolling: You are not alone

Enllaç: https://www.ifj.org/es/actividades/campanas-de-la-fip/no-estas-sola.html

Pàgina web principal de la FIP on es poden trobar tots els documents i recursos relacionats amb la campanya Online Trolling: No estàs sola.

What is online harassment?

Enllaç: https://samsn.ifj.org/wp-content/uploads/2017/03/IFJ_ByteBack_OnlineHarassmentExplainer.pdf

És un díptic editat en el marc de la campanya de la FIP per combatre l’assetjament en línia amb l’objectiu d’explicar en què consisteix aquest tipus de violència, com s’expressa i el perillós impacte que té en el dia a dia de les periodistes que la pateixen.

What can you do if you are being harassed online?

Enllaç: https://samsn.ifj.org/wp-content/uploads/2017/03/ByteBack_CombatingOnlineHarassment.pdf

És un díptic adreçat a periodistes que conté recursos que els indiquen què fer si pateixen violència a les xarxes i amb informació sobre les eines que ofereixen les diverses xarxes socials d’ús més comú entre periodistes per evitar l’assetjament en línia.

Política de la FIP sobre acoso sexual

Enllaç: https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/FIP_acoso.pdf

En aquest document, la FIP explica la seva política de tolerància zero amb la violència digital contra els dones i exposa els processos informals que poden seguir les dones en aquesta situació per fer-hi front. També ofereix vies formals per presentar una queixa oficial confidencial i anònima en cas que l’assetjament s’hagi produït en el marc d’una activitat o secció de la FIP.