Caja de Herramientas: Incidencia sobre Género y Medios

Disciplines

Enllaç

http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/advocacy_toolkit/misionpossibleesp.pdf

Què és?

És una caixa d’eines estructurada en dues grans seccions: la primera explora el treball d’incidència sobre el gènere i mitjans amb l’objectiu de col·locar la qüestió del gènere en l’agenda dels mitjans; la segona ofereix eines i estratègies per aconseguir que les qüestions de gènere entrin en l’agenda informativa. Malgrat que aquest manual es va elaborar a partir de les dades del Global Media Monitoring Project del 2005 i que les dades pel que fa a la distribució de dones a les plantilles i de representació del gènere als mitjans analitzats no representen la realitat d’ara –tot i que malauradament, la millora és petita– les eines que planteja continuen tenint plena vigència.

Utilitat

Familiaritzar-se amb els conceptes més importants que sorgeixen de la relació entre gènere i mitjans i per entendre com es fa el treball d’incidència sobre gènere.