Enllaç

https://carolinesinders.com/wp-content/uploads/2020/05/Feminist-Data-Set-Final-Draft-2020-0526.pdf

Què és?

És una breu guia resultat d’un projecte de diversos anys de durada en què es va analitzar cadascun des passos que es fan en els processos de desenvolupament de la Intel·ligència Artificial per recollir i classificar les dades i per seleccionar l’algoritme que les processarà. La guia proposa maneres de treballar en aquest procés de pensament des de la perspectiva feminista i interseccional per impugnar el biaix de gènere que domina els processos creats per funcionar amb intel·ligència artificial.

Utilitat

Conèixer iniciatives innovadores que busquen vies «disruptives» de pensar i generar coneixement des del feminisme i el treball col·laboratiu com a model oposat al model dominant competitiu.