Comunicació, mitjans i gènere

Enllaç

www.cac.cat/documentacio/comunicacio-mitjans-i-genere

Què és?

Monogràfic de la col·lecció Quaderns del CAC sobre gènere. Inclou articles de diverses autores sobre la representació del gènere als mitjans i una secció de crítica de llibres que versen sobre la matèria.

Utilitat

Adquirir una visió sobre la representació del gènere als mitjans audiovisuals en diversos formats: informatius, publicitat, documentals i món youtuber.

 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, des del departament de Recerca, du a terme una sèrie d’actuacions en relació amb la igualtat i el tractament de gènere als mitjans. Aquí es recullen els informes més rellevants: