Comunicar i marcar la diferència

Enllaç

https://puv.uv.es/comunicar-i-marcar-la-diferencia.html

Què és?

Aquest llibre recull els testimonis de trenta periodistes titulades per la Universitat de València que posen de manifest les dificultats que tenen les dones per accedir a llocs de presa de decisió.

Utilitat

Trobar respostes a les preguntes relacionades amb la professió des del punt de vista de les dones periodistes: quines barreres troben per accedir a llocs de presa de decisió, quina és l’actitud majoritària als mitjans respecte als temes de gènere i la situació de les dones que hi treballen o fins a quin punt les estructures organitzatives de les empreses periodístiques perpetuen la vella manera de fer tan vinculada al model dominant heteropatriarcal.