Decálogo para una Publicidad no Sexista

Enllaç

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143486445.pdf

Què és?

És un decàleg elaborat per l’Observatori Andalús de la Publicitat no Sexista que aporta els criteris essencials per a l’eliminació del sexisme i dels estereotipis de gènere en els continguts publicitaris. A més, l’Observatori amplia les anàlisis a través de la seva pàgina de Facebook i del seu canal de YouTube.

Utilitat

Entendre les pràctiques bàsiques per fer una publicitat no sexista.