Declaració de Bangkok

Categories

Disciplines

Enllaç

http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/documents/bangkok%20dec%20sp.pdf

Què és?

Es va aprovar el 1994 en una trobada mundial en què van participar 400 comunicadores de 80 països. El text constata que els grans mitjans i grups de comunicació del món són instruments dominats per homes al servei de les elits que exerceixen el poder i estableix diverses estratègies per impugnar la naturalesa patriarcal dels mitjans i fomentar-ne la democratització i la descentralització.

Utilitat

Entendre la base del moviment feminista en el col·lectiu de dones comunicadores de la darreria del segle XX i també des del punt de vista de l’eix nord-sud, molt present en un moment en què la globalització era un fenomen incipient.