Declaració de Brussel·les

Categories

Disciplines

Enllaç

https://www.ifj.org/es/centro-de-medios/noticias/detalle/category/asia-pacific/article/etica-y-genero-igualdad-en-las-salas-de-redaccion-declaracion-de-bruselas.html

Què és?

Aprovada el 2009 en el marc de la Conferència Internacional de Gènere de la Federació Internacional de Periodistes, aquesta declaració posa l’accent en la relació entre ètica periodística i gènere, establint que la igualtat de gènere és un requisit imprescindible de la informació rigorosa i ètica.