Declaració de Santander

Categories

Disciplines

Enllaç

https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/spanish_version.doc

Què és?

És la declaració aprovada en el marc de la Conferència Internacional de Gènere de la Federació Internacional de Periodistes del 2018 en què es recull la urgència de tirar endavant mesures per acabar amb la bretxa salarial i la violència masclista. A més, posa èmfasi en la situació de violència que viuen les dones periodistes i la necessitat que s’organitzin en associacions, plataformes i sindicats per defensar els drets com a dones i com a informadores.