Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing

Categories

Disciplines

Enllaç

https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf

Què és?

Sorgida a la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona que va tenir lloc a Beijing el 1995, aquesta Declaració estableix el full de ruta i l’agenda de treball que ha marcat totes les actuacions que s’han impulsat des de diverses institucions i estats per avançar cap a la igualtat real d’oportunitats i per garantir els drets humans de les dones i les nenes de tot el món. Dividida per seccions, la J és la que s’ocupa de l’agenda dels mitjans de comunicació i de difusió en el compliment dels principis establerts a la Declaració.