Enllaç

https://www.fundeu.es/noticia/diccionario-lgtb-guia-de-conceptos-de-un-lenguaje-inclusivo/

Què és?

Un glossari de la Fundació FundéuRAE per utilitzar un llenguatge acurat quan ens referim a la diversitat sexual i de gènere evitant sempre els termes pejoratius.

Utilitat

Aprendre a referir-nos de forma igualitària a una comunitat que massa sovint es veu exposada a actituds discriminatòries i estigmatitzadores.