Enllaç

https://www.cac.cat/sites/default/files/2018-02/Recomanacions_LGBTI_CA.pdf

Què és?

Es tracta d’una guia elaborada pel CAC pensada per ser incorporada en el dia a dia dels equips que elaboren continguts no només als mitjans de comunicació i a les productores audiovisuals –tant en el camp de la informació com en els de l’entreteniment i la ficció– sinó també en les agències creatives i de publicitat. La guia inclou un glossari de termes i incorpora recomanacions sobre el llenguatge i el tractament gràfic de les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI+. A més, ofereix recomanacions específiques per a la informació, la ficció i la publicitat.

Utilitat

Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics relacionats amb la construcció social del gènere per fer-ne un ús acurat, i per aprendre tècniques que, sigui en l’àmbit de la informació o en el de la ficció i la publicitat, permetin un tractament igualitari, no estereotipat, acurat i respectuós amb la diversitat de gènere present en la nostra societat. A més, la guia ofereix un llistat de recursos, des de grups de recerca universitaris a entitats que treballen amb col·lectius LGTBI+.