El tractament informatiu de la violència masclista

Enllaç

https://www.cac.cat/sites/default/files/migrate/actuacions/Autorregulacio/Recomanacions_viol_ncia_masclista_CA.pdf

Què és?

Publicades el 2004 i actualitzades el 2010, aquestes recomanacions són fruit d’un treball col·lectiu que aplega diverses entitats i institucions i s’adrecen als mitjans de comunicació per ajudar-los en la funció social de contribuir a millorar la qualitat de la informació, essencial en la lluita contra la violència masclista. El text adverteix sobre la necessitat que les empreses periodístiques s’hi comprometin i que incorporin pautes específiques als seus llibres d’estil sobre com tractar la violència masclista i que l’incorporin també en els convenis col·lectius, que regulen les relacions laborals.

Utilitat

Conèixer els criteris bàsics per fer una informació acurada, rigorosa i responsable del fenomen de la violència masclista, que és la violència que s’exerceix contra les dones pel simple fet de ser-ho.