Enllaç

www.erotics.apc.org

Què és?

És una xarxa d’activistes i investigadores que treballen en la intersecció entre la sexualitat i internet i que pretén protegir el lliure accés a la informació sobre sexualitat, salut sexual i drets sexuals dels i les usuàries d’internet, amb especial èmfasi en les dones joves, la comunitat trans i les activistes queer.

Utilitat

Accedir a enquestes i estudis sobre l’assetjament digital que pateixen les dones i sobre els impactes que la tecnologia té sobre els drets de les dones.