Erradicación de la violencia contra las periodistas

Categories

Disciplines

Enllaç

http://undocs.org/es/A/HRC/44/52

Què és?

Publicat el juliol del 2020, aquest informe de la Relatora Especial sobre violència contra les dones de la ONU se centra en la situació concreta de les dones periodistes i posa el focus en la violència que pateixen, destacant-ne el feminicidi, la violència sexual, la discriminació en el lloc de treball i la violència digital. L’Informe també repassa la situació de les periodistes que pateixen violències interseccionals i descriu els riscos i amenaces que suposa per a les periodistes la feina en zones de guerra. El document tanca amb recomanacions i recull una selecció de bones pràctiques de protecció de dones periodistes en l’àmbit internacional.

Utilitat

Conèixer la situació actual de les dones periodistes pel que fa a la discriminació per raons de sexe com també els riscos i amenaces que afronten en la seva pràctica professional diària.