Gender and youth: opportunities and risks of digitalisation

Disciplines

Categories

Enllaç

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-and-youth-opportunities-and-risks-digitalisation

Què és?

Completíssim estudi elaborat per l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere que analitza els riscos que suposa la digitalització per a la realització de la plena igualtat, especialment entre les generacions de joves. De nou, l’estudi confirma que l’alt risc de ciberviolència contra les dones a internet posa en risc la llibertat d’expressió de les joves i suposa un obstacle al procés d’apoderament ciutadà que suposen els processos participatius a la xarxa.

Utilitat

Entendre les grans amenaces que suposa l’entorn digital per a la igualtat de gènere i per conèixer les estratègies polítiques desitjables per superar la desigualtat a la xarxa i la ciberviolència contra les dones i noies.