Gender issues in the information society

Enllaç

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/gender-issues-in-the-information-society/

Què és?

Manual editat per la UNESCO que explora els grans temes al voltant de la bretxa digital aplicada al gènere. L’estudi parteix de la base que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació tenen un pes molt important en el model econòmic actual, la qual cosa explica per què la presència igualitària de les dones en els llocs de presa de decisió és essencial, encara més en els països en vies de desenvolupament, on les dones representen la principal força de treball.

Utilitat

Entendre i identificar com les barreres institucionals i socioculturals presents al món digital afecten específicament els drets de les dones i el seu ple desenvolupament i llibertat. S’aborden temes com ara el dret a la informació, la privacitat, la seguretat i la cibervigilància i també la violència masclista a través de la pornografia, el tràfic de dones o la censura. El manual ofereix una selecció d’iniciatives i bones pràctiques per revertir la situació i portar la potencialitat de les TIC al terreny de la igualtat de gènere.