Gender, Media & ICTs

Enllaç

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368963.locale=en

Què és?

És una guia innovadora perquè aborda el gènere en la seva relació amb els mitjans incorporant una realitat consolidada com són les TIC, és a dir, va més enllà de l’anàlisi que ha dominat els estudis sobre gènere i comunicació des de finals dels anys noranta i fins a pràcticament el 2015 i que ha centrat el focus, sobretot, en els mitjans tradicionals. Ho fa a través de set unitats d’aprenentatge: la representació, el llenguatge i la construcció de discurs, l’accés als llocs de lideratge i presa de decisió, el gènere en les estructures dels mitjans i de les empreses del sector de les TIC, el paper de les audiències, la violència contra les dones en i a través dels mitjans i les TIC, la transversalitat de gènere a les polítiques comunicatives i de les TIC i l’activisme.

Utilitat

Aprendre noves perspectives sobre gènere i mitjans amb un èmfasi concret en el rol de les tecnologies de la informació i la comunicació des d’una perspectiva transversal que inclou el feminisme, la interseccionalitat, el postcolonialisme, la diversitat sexual, la perspectiva de drets humans i l’economia política entre altres.