Enllaç

https://webarchive.unesco.org/20170623035935/http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002178/217831e.pdf

Què és?

És una publicació interessant per conèixer les accions que es poden impulsar des de les empreses de comunicació per promoure la igualtat de gènere tant en els continguts com en les plantilles. A banda d’oferir referències i recursos útils en la matèria, com també un glossari sobre gènere, aquesta publicació de la UNESCO ofereix cinc estudis de cas per continents.

Utilitat

Aprofundir en el coneixement de les eines i les estratègies que es poden dur a terme per incorporar la perspectiva de gènere en les organitzacions mediàtiques i per millorar la representació de les dones en els continguts que s’elaboren. A més, com que ofereix estudis de cas per continents, es pot adquirir una visió comparativa de la situació en diverses regions del món: l’Àsia-Pacífic, el Carib, Europa i els països àrabs, Llatinoamèrica i l’Àfrica del Sud.