Generalitat de Catalunya: Usos no Sexistes de la Llengua

Enllaç

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_opuscles_divulgatius/guia_usos_no_sexistes

Què és?

Una guia breu amb recomanacions sobre formes concretes i genèriques amb un llistat de mots col·lectius, formes genèriques per a referir-se a professions, titulacions i càrrecs, expressions despersonalitzades i adjectius, perífrasis i formes dobles.

Utilitat

Trobar recursos i exemples concrets que faciliten la incorporació del llenguatge inclusiu en els continguts que generem.