Glossari de l’Ajuntament de Barcelona: Diversitat sexual

Enllaç

https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/ca/glossari

Què és?

Glossari amb els principals termes relacionats amb els feminismes i la diversitat sexual i de gènere.

Utilitat

Conèixer el significat de conceptes relacionats amb el moviment LGTBI+ i la lluita per la igualtat.