Glossari de l’Ajuntament de Barcelona: Dones i feminismes

Enllaç

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/recursos-i-actualitat/glossari

Què és?

Glossari amb els principals termes relacionats amb el feminisme i la igualtat.

Utilitat

Conèixer el significat de conceptes relacionats amb el feminisme i la lluita per la igualtat.