Guidelines for Reporting on Violence Against Women

Enllaç

https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/IFJ_Guidelines_for_Reporting_on_Violence_Against_Women_EN.pdf

Què és?

Són deu directrius molt concretes elaborades per la Federació Internacional de Periodistes per orientar mitjans i periodistes sobre com informar sobre la violència contra les dones de forma que se n’eviti tant la perpetuació com el possible efecte imitació i que, a més, es tracti com el que és: una xacra social a combatre. Des de la federació assumeixen el rol central que tenen els mitjans de comunicació i el periodisme en particular en la lluita contra la violència masclista i reivindiquen la funció social del periodisme per transformar la societat.

Utilitat

Entendre la importància de treballar sota criteris i directrius editorials a l’hora d’abordar una realitat que massa sovint és tractada com un cas aïllat quan, en realitat, és un fenomen estructural global. Les directrius han de servir els equips de redacció per millorar la qualitat de la informació sobre la violència contra les dones i, als mitjans, per adquirir un compromís sense fissures amb la lluita contra aquesta realitat.