Herramientas para un periodismo de género-ético

Disciplines

Enllaç

https://whomakesthenews.org/3655-2/#Spanish

Què és?

Són un conjunt d’eines classificades en dos llibres: el primer aborda temes conceptuals i el segon recull recursos pràctics. Partint de les dades que ofereix cada cinc anys l’informe del monitoreig global de mitjans –el GMMP, l’estudi global més rellevant sobre la representació del gènere als mitjans, impulsat, precisament, per la WACC– el primer llibre ofereix una completa radiografia sobre la situació del gènere als mitjans i aporta també tres estudis de cas: l’experiència d’aplicació de directrius de gènere als mitjans del Canadà, el desenvolupament d’un codi ètic de gènere per als mitjans a Tanzània i el projecte «Comunicant per al canvi: donant veu, visibilitat i capacitat d’impacte a la igualtat de gènere», impulsat per l’Inter Press Service per posar al centre de l’agenda informativa els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, entre els quals hi ha la igualtat efectiva entre homes i dones. El segon llibre, de recursos pràctics, recull una sèrie d’exemples sobre com aplicar la perspectiva de gènere en diversos fets informatius que res tenen a veure, aparentment, amb el gènere: des del canvi climàtic a la violència sexual passant pels desastres naturals, les notícies d’economia, la salut o la pau i la seguretat entre altres.

Utilitat

Conèixer les dificultats que suposa fer periodisme amb les ulleres de gènere, especialment sobre temes on preval la visió dominant tradicional. El manual de recursos pràctics, a més, ofereix directrius al final de cadascuna de les peces analitzades per facilitar l’aplicació del periodisme ètic i amb perspectiva de gènere.