Enllaç

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_quaderns03.pdf

Què és?

Un llibre de la filòloga Eulàlia Lledó que ofereix una reflexió en profunditat sobre l’ús sexista i androcèntric de la llengua i que explica la necessitat d’avançar cap a una llengua més rica, on les dones hi siguin representades i on es marqui la diferència, perquè, com bé diu l’autora, «allò que no s’anomena no existeix». La reflexió és especialment necessària en àmbits com el de la comunicació pel seu paper central en l’avenç cap a societats igualitàries que reverteixin les tendències històriques que invisibilitzen, silencien i discriminen les dones.

Utilitat

Anar més enllà dels decàlegs i les recomanacions i entendre com les convencions lingüístiques són una expressió més de la ideologia i d’un sistema social que ha establert relacions de poder en què les dones han estat sistemàticament discriminades.