Enllaç

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear

Què és?

És una eina molt completa dissenyada per l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere per acompanyar i tutoritzar universitats i centres de recerca en el procés per implementar i desenvolupar plans d’igualtat i avaluar-ne l’impacte real. La guia respon qüestions bàsiques com ara què és un pla d’igualtat de gènere i per què és necessari, exposa quins són els objectius de la UE pel que fa a igualtat de gènere en la recerca –tots ells suportats en directives i acords de la Comissió Europea i del Consell d’Europa– i justifica per què el canvi ha de ser, definitivament, estructural, defugint la idea que és un «tema» de i per a les dones. La guia s’adreça a les plantilles de les institucions amb independència del lloc que ocupen en la jerarquia laboral i acadèmica i ofereix una «caixa d’acció» en què descriu tots els elements clau per dissenyar i implementar un pla d’igualtat amb èxit: des de la creació d’estructures que donin suport al treball igualitari, passant per polítiques de conciliació fins a la integració de la perspectiva de gènere en la recerca i el contingut educatiu. La guia ofereix exemples d’iniciatives ja dutes a terme amb èxit en àmbits clau d’organitzacions universitàries i centres de recerca que han implementat plans d’igualtat.

Utilitat

Adquirir competències i habilitats que us permetin incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal en diverses activitats o àmbits clau relacionats amb la recerca en què us pugueu acabar involucrant al llarg de la vostra carrera universitària.