Indicadores de Género para Medios de Comunicación

Enllaç

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/gender-sensitive-indicators-for-media-framework-of-indicators-to-gauge-gender-sensitivity-in-media-operations-and-content/

Què és?

Es tracta d’un marc d’indicadors quantitatius i qualitatius que serveixen per avaluar la sensibilitat de gènere en els continguts dels mitjans.

Utilitat

Entendre que la igualtat en termes de mitjans té dues vessants: la que afecta les persones que hi treballen i prenen decisions i la que té a veure amb la cobertura que es fa del tema gènere. És un manual molt útil per ajudar periodistes i mitjans a generar impacte en la igualtat de gènere des dels continguts mediàtics.