Instalar el equilibrio. Igualdad de Género en el Periodismo

Disciplines

Enllaç

https://www.ifj.org/fileadmin/images/Gender/Gender_documents/IFJ_Gender_Booklet__Getting_the_Balance_Right_-_Spanish_version.pdf

Què és?

És una guia que ofereix pautes per a periodistes per incorporar la igualtat de gènere com una prioritat central en la professió. Malgrat que les dades que ofereix pel que fa a les xifres i funcions de dones periodistes als mitjans europeus no estan actualitzades –parteix del Global Media Monitoring Project de l’any 2005– la secció dedicada a la representació estereotipada de les dones als mitjans té plena vigència, perquè continua sent un dels reptes a superar en la gran majoria de mitjans de tot el món.

Utilitat

Obtenir orientacions per millorar la presència de les dones a les plantilles i als llocs de presa de decisió de les empreses periodístiques i assegurar-ne la seva visibilitat. A més, la guia també analitza l’impacte que poden tenir els sindicats i les associacions professionals per aconseguir la igualtat i ofereix fonts i contactes que treballen en la promoció dels drets de les dones i la igualtat als mitjans.