Enllaç

http://dones.gencat.cat/ca/inici/

Què és?

L’organisme públic del govern de la Generalitat que treballa per implementar polítiques d’equitat de gènere a Catalunya. Treballa en àmbits com ara la violència masclista, la coeducació, la cultura, l’empresa i el món laboral, i l’esport.

Utilitat

Trobar dossiers estadístics amb dades desagregades per sexe en àmbits com la ciència i la tecnologia, l’ús del temps o la renda, que es publiquen des de l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG). A més, ofereix formacions en lideratge amb perspectiva de gènere, en indicadors de gènere o en eines feministes per al desplegament de l’anomenada Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Ofereix dos recursos que us poden ser molt útils en la vostra feina, el Cercador d’Expertes i el Centre de Documentació Joaquima Alemany.