Enllaç

https://eige.europa.eu/es/in-brief

Què és?

L’EIGE és l’única agència de la Unió Europea dedicada únicament i exclusivament a la igualtat de gènere. Els seus estudis generen coneixement i contribueixen a la sensibilització sobre la igualtat de gènere en tots els espais de la societat.

Utilitat

Trobar dades i radiografies sobre la situació de la igualtat de gènere per països membres de la UE. A més, té una secció dedicada al gènere en l’agenda digital de la UE.