Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Enllaç

https://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm

Què és?

Un organisme que depèn del govern espanyol, que promou la igualtat social entre homes i dones, la participació de les dones en l’espai públic i l’eliminació de la discriminació contra les dones.

Utilitat

Trobar informació i estadístiques sobre la situació de les dones al conjunt de l’estat i especialment en els àmbits relacionats amb la societat de la informació i la comunicació i la publicitat, dues de les àrees temàtiques en què s’estructura el seu treball.