La ciberviolencia contra mujeres y niñas

Enllaç

https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls

Què és?

Elaborat per l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere, aquest document constata el fet que la ciberviolència és una expressió més de la violència masclista i que és un fenomen creixent que afecta molt especialment dones i nenes amb pràctiques que van des del ciberassetjament fins a la pornografia no consentida. Partint de la base que l’accés a internet es percep cada cop més com un dret fonamental, l’EIGE entén que els estats membres de la UE tenen l’obligació de garantir un espai públic digital segur per a dones i nenes. En aquest sentit, ofereix un decàleg de recomanacions adreçades a les institucions perquè puguin elaborar polítiques de protecció de les dones en l’espai digital.

Utilitat

Entendre què es considera ciberviolència, com es du a terme i quines són les dades de les quals disposem en àmbit europeu.