Enllaç

http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf

Què és?

És la guia de referència a Catalunya per incorporar la perspectiva de gènere en la docència universitària en compliment de la legislació internacional, estatal i catalana, partint de la premissa que la perspectiva de gènere i la igualtat entre homes i dones no és només d’una qüestió de justícia social, sinó que toca el moll de l’os de la qualitat de la docència i la recerca. El document repassa els beneficis que comporta la incorporació de la dimensió de gènere en la docència superior i ofereix criteris per entendre’n la rellevància segons les àrees de coneixement: Arts i humanitats, Ciències socials, Educació, Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries. A més, ofereix elements per poder fer un diagnòstic de cada estudi en relació amb la dimensió de gènere, tenint en compte diversos indicadors qualitatius que analitzen l’organització dels centres, les estratègies de docència i els plans docents dels estudis.

Utilitat

Ampliar coneixements i adquirir competències i habilitats sobre les eines i les estratègies ja testades i a més promogudes des de l’Agència Catalana de Qualitat Universitària que permeten implementar la dimensió de gènere en l’organització de les facultats i també en els continguts docents.