Las mujeres inmigradas en los medios de comunicación

Categories

Disciplines

Enllaç

http://observatoriorigen.org/wp-content/uploads/2015/11/ACSUR-Se_buscan_complices_CAST-BAJA.pdf

Què és?

És una publicació impulsada des de l’associació ACSUR-Catalunya que explora el tractament mediàtic de les dones migrades a Catalunya. Es divideix en diversos articles que analitzen aquesta realitat i que es tanquen amb un capítol de recomanacions per a un tractament equilibrat de les dones migrades als mitjans de comunicació.

Utilitat

Entendre la doble discriminació que pateixen les dones migrades des de la perspectiva del discurs mediàtic, un punt de vista essencial tenint en compte el rol dels mitjans com a constructors de realitat. La publicació, a més, permet adquirir estratègies per aplicar en la tasca periodística i també en la línia editorial de les redaccions per millorar la representació esbiaixada i estereotipada de les dones migrades.