Manual con enfoque de género para periodistas

Disciplines

Enllaç

http://www.periodistascaceres.es/palabra-de-mujer-un-manual-con-enfoque-de-genero-para-profesionales-del-periodismo/

Què és?

Una eina pràctica adreçada a periodistes per aplicar la perspectiva de gènere en el periodisme, la comunicació i la publicitat a partir d’una proposta basada en l’ús d’un llenguatge inclusiu, l’anàlisi d’imatges i representacions i l’enfocament de gènere.

Utilitat

Aprendre a comunicar amb les ulleres de gènere a partir d’exemples pràctics.