Manual de Buenas Prácticas para Cine, TV y Teatro

Enllaç

http://www.fia-actors.com/uploads/Engendering_ES.pdf

Què és?

Editat per la Federació Internacional d’Actors (FIA), aquest manual inclou una selecció de bones pràctiques dissenyades per millorar de manera efectiva la igualtat de gènere en els sectors del teatre, la televisió i el cinema a dotze països europeus (Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Noruega, el Regne Unit i Suècia). Les iniciatives recollides tenen impacte no només en els àmbits de la gestió, la direcció i la creació, sinó també en la representació de les dones en les històries que s’hi escriuen.

Utilitat

Conèixer el marc legal de la UE pel que fa a la igualtat de gènere en les Arts i la Cultura i també en els diversos estats membre i per conèixer les iniciatives més destacades que s’han dut a terme a Europa per avançar cap a l’equitat de gènere en el sector de les Arts i la Cultura tant des d’institucions públiques com des d’entitats privades: el manual recull bones pràctiques en el camp de la sensibilització, la formació o la gestió, però també en el seguiment de les iniciatives engegades per evitar el biaix de gènere. Clarament inspirador per aquells i aquelles estudiants que vulguin desenvolupar propostes trencadores i innovadores pel que fa a la incorporació de la igualtat en un projecte relacionat amb el camp del cinema, la televisió o el teatre.