Manual d’estil per al tractament de la violència masclista

Enllaç

http://www.unioperiodistes.org/wp-content/uploads/2018/11/manualupv-digital-cast-pag.pdf

Què és?

Un dels manuals de consulta més exhaustius sobre com tractar la violència masclista des de la informació. El manual descriu la violència masclista oferint un context complet sobre aquesta xacra social i examina el concepte de patriarcat i el rol dels homes agressors en la societat. La segona part del manual ofereix propostes concretes per abordar amb responsabilitat i voluntat de canvi el tractament mediàtic de la violència masclista, partint de la base que els mitjans tenen un rol central en la lluita contra aquesta amenaça a la llibertat de les dones, els seus drets i, també, les seves vides plenes.

Utilitat

Aprendre a tractar informativament la violència masclista com un fenomen estructural i no com un succés aïllat. El manual proposa alternatives per a l’enfocament de la violència, sobre com desconstruir el relat dominant i els prejudicis que suposen una doble victimització de les dones en situació de violència, aporta idees sobre la importància de recórrer a fonts fiables i expertes i també aborda els reptes que suposa el tractament informatiu de la violència masclista des de l’audiovisual. L’últim capítol, a més, aporta idees i reflexions sobre com evitar el sexisme i l’androcentrisme en el llenguatge, un dels elements del periodisme on s’adoben les violències simbòliques.