Observatorio de la Imagen de las Mujeres

Categories

Disciplines

Enllaç

www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/home.htm

Què és?

Neix com l’Observatori de la Publicitat Sexista el 1994 per fiscalitzar el compliment de les normes legals amb relació a l’obligació de representar les dones de forma equilibrada i no estereotipada. Recull queixes de la ciutadania, fa seguiment d’ofici dels continguts sexistes que es publiquen als mitjans de l’estat i promou el rebuig social als discursos discriminatoris.

Utilitat

Trobar informes sobre el compliment del marc legal en la matèria (Llei General de Publicitat, Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i Llei General de la Comunicació Audiovisual).