ONU Women

Enllaç

https://www.unwomen.org/es

Què és?

ONU Women és la branca de les Nacions Unides que treballa per promoure la igualtat real de gènere i l’apoderament de les dones. Treballa en vuit grans àmbits: lideratge i participació política, apoderament econòmic, erradicació de la violència contra les dones, pau i seguretat, acció humanitària, governança i planificació nacional, desenvolupament sostenible i VIH i Sida.

Utilitat

Trobar fets i xifres, normes i estàndards mundials, eines d’informació i sensibilització, campanyes i moviments de dones. A més, ofereix una digiteca on podreu trobar totes les publicacions relacionades amb els eixos de treball d’ONU Women classificades per tipus de recurs, tema, regió, país i organisme que el publica.