Parlament Europeu. Comissió per a la Igualtat de Gènere

Enllaç

https://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home/highlights

Què és?

La Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere del Parlament Europeu és l’espai des d’on es treballa perquè els drets de les dones s’incorporin a l’activitat legislativa del Parlament Europeu.

Utilitat

Trobar recursos relacionats amb la igualtat de gènere en diferents àmbits: la violència masclista, els drets de les dones en matèria de salut sexual i reproductiva, la bretxa salarial, la infrarepresentació de les dones en els espais de presa de decisions i el retrocés en matèria de drets de les dones i del col·lectiu LGTBI+.